NAZIV PROJEKTA: Izrada tehničko-projektne dokumentacije za projekt “Istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala na području Vukovarsko-srijemske županije”

Više o projektu

Osnovne informacije

Osnovne informacije

Kod projekta: KK.10.1.3.05.004Naziv projekta: Izrada projektno tehničke dokumentacije za projekt “Istraživanje i eksploatacija geotermalnog...

...
Sažetak, svrha, opravdanost i održivost rezultata

Sažetak, svrha, opravdanost i održivost rezultata

Sažetak projekta Provedba ovog projekta ima za cilj staviti indicirani geotermalni potencijal u funkciju gospodarskog razvoja općine i županije. U...

...
Metodologija uspostave projektnog tima

Metodologija uspostave projektnog tima

Metodologija uspostave projektnog timaPrijedlog organizacijske strukture: definiranje uloga i odnosa korisnika (prijavitelja, partnera i...

...

Novosti/Iz medija

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: Istražna bušotina geotermalne vode Babina Greda

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: Istražna bušotina geotermalne vode Babina Greda

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i...

...
Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Predmet ovog Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš je izrada istražne bušotine Babina Greda GT-1 (BaGGT-1) s radnim prostorom...

...
Suglasnost za izradu projekta za istražnu geotermalnu bušotinu Babina Greda GT-1

Suglasnost za izradu projekta za istražnu geotermalnu bušotinu Babina Greda GT-1

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike povodom zahtjeva investitora GEOTERMALNI IZVORI d.o.o dalo je suglasnost za izradu projekta za istražnu...

...
Suglasnost na Idejni projekt za izradu istražne bušotine geotermalne vode Babina greda

Suglasnost na Idejni projekt za izradu istražne bušotine geotermalne vode Babina greda

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike povodom zahtjeva investitora GEOTERMALNI IZVORI d.o.o dalo je suglasnost na Idejni projekt za izradu...

...
Na 3800 metara temperatura vode viša od 170 stupnjeva?

Na 3800 metara temperatura vode viša od 170 stupnjeva?

Najistočnija županija mogla bi postati energetski neovisna i primamljiva ulagačima Vukovarsko-srijemska županija može kvalitetnim ulaganjima...

...

Izvori financiranja u kunama

0
Vrijednost projekta
0
EU sufinanciranje
0
Vukovarsko-srijemska županija
0
Općina Babina Greda

Sažetak proračuna

Izrada projektno – tehničke dokumentacije za projekt “Istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala na području Vukovarsko-srijemske županije”

Ukupni prihvatljivi troškovi: 2 130 000 kuna
0%
EU sufinanciranje
0%
Vukovarsko-srijemska županija i Općina Babina Greda
0%

Sažetak projekta

Cilj

Provedba ovog projekta ima za cilj staviti indicirani geotermalni potencijal u funkciju gospodarskog razvoja općine i županije

Svrha i opravdanost projekta

Svrha projekta je održivi gospodarski razvoj i podizanje životnog standarda stanovništva općine i županije. Opravdanost projekta se očituje kroz dvije činjenice: postojanje prirodnog bogatstva koje se ne koristi i kvaliteta životnog standarda na području općine i županije koji u mnogome zaostaje za prosjekom Republike Hrvatske (pogotovo za prosjekom EU)

Održivost rezultata nakon završetka projekta

Kada se provedu istražni radovi i izgrade (duboke) bušotine, eksploatacija geotermalne vode traje desetljećima bez značajnijih ulaganja, pogotovo jer se radi o arteškom izvoru (voda pod pritiskom sama izlazi na površinu, ne trebaju crpke). Kako se radi o zatvorenom ciklusu (ohlađena voda se vraća u ležište na ponovno zagrijavanje, ne ispušta se na površini čime se ne smanjuje količina vode u ležištu), toplinska energija će, putem geotermalne vode kao medija, dolaziti na površinu i osiguravati svoje iskorištavanje sve dok se ležište tj. stijene na dubini i do 4.000 metara ne ohlade (za što je vremenski rok prilično dalek tj. nema ga)

Skip to content