Na 3800 metara temperatura vode viša od 170 stupnjeva?

Na 3800 metara temperatura vode viša od 170 stupnjeva?

Najistočnija županija mogla bi postati energetski neovisna i primamljiva ulagačima

Vukovarsko-srijemska županija može kvalitetnim ulaganjima postati energetski neovisna i sama proizvoditi energiju iz obnovljivih izvora, što bi se značajno odrazilo na razvoj i napredak toga područja, privlačenje investitora, otvaranje novih radnih mjesta i podizanje životnog standarda. Jedan od najznačajnijih obnovljivih izvora energije jest geotermalni potencijal u Babinoj Gredi, na čijoj se pripremi intenzivno radi.Geotermalno izvorište u tome selu otkrila je INA u potrazi za naftom sredinom 80-ih godina prošlog stoljeća.

Projekt “Istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala na području Vukovarsko-srijemske županije” strateški je projekt Županije i Općine Babina Greda, a glavni je cilj stavljanje indiciranog geotermalnog potencijala u funkciju održivog gospodarskog razvoja. Provodi se sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika – ističe župan Božo Galić.

Ministarstvo državne imovine darovalo je 43,5 hektara državnog zemljišta Općini Babina Greda, čime su stvorene pretpostavke za formiranje Gospodarske zone Krčevine ukupne površine 47 hektara. Ondje će biti bušotine, a dobivenu geotermalnu energiju moći će koristiti za elektranu, prerađivačku industriju, sušarske kapacitete, hladnjaču, stakleničku proizvodnju, toplice…

Trgovačko društvo Geotermalni izvori, na čijem je čelu Saša Dević, a koje su 2013. zajednički osnovale Županija i Općina, dobilo je dozvolu za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Babina Greda 2” ukupne površine 7,7 kilometara četvornih. S vlasnicima čestica na kojima će se provoditi istražni radovi riješeni su imovinsko-pravni odnosi. Ukupna vrijednost potrebne dokumentacije za izgradnju istražne bušotine je 2.130.000 kuna, a 85 posto sredstava osigurano je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Preostalih 15 posto namaknut će Županija i Općina. Provedba pojekta “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt Istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala na području Vukovarsko-srijemske županije” počela je u listopadu 2019. Prvi u nizu dokumenata, “Analiza i interpretacija snimljenih 2D seizmičkih profila”, izrađen je, a na temelju njega je određena i mikrolokacija bušotine. Završen je i postupak javne nabave za izradu seta dokumenata prije početka samog bušenja. Planirani rok za izradu dokumentacije je 10 mjeseci.

Načelnik Babine Grede Josip Krnić ističe da je riječ je o golemom prirodnom bogatstvu velike izdašnosti i visoke energetske kvalitete.

To je neprocjenjiv potencijal za privlačenje ulaganja koji će otvoriti brojne mogućnosti i toliko potrebna nova radna mjesta. Bit će u funkciji društveno-ekonomskog razvoja Babine Greda, županije, ali i šire regije. Cilj je da budemo energetski samoodrživi i da Babina Greda bude zeleni punkt VSŽ-a i RH – ističe. Očekuje da će bušenje početi sljedeće godine, kako je i planirano. A tu su, napominje, i prihodi od rudne rente za općinski i županijski proračun.

Studijom procjene geotermalnog potencijala potvrđeni su nalazi ranijih istraživanja i s gotovo 90-postotnom vjerojatnošću može se računati na kapacitet geotermalne vode od 6400 “kubika” na dan (74 litara u sekundi) s temperaturom na ušću bušotine od 125º C. To daje kapacitet proizvodnje topline 27 MW i netoproizvodnju električne energije od 1 MW. Bazna dubina bušotine za izračun je 2600 metara. Analize ukazuju i na mogućnost dobivanja puno viših temperatura (preko 170º C) uz dubinu bušotine od 3800 metara, što bi dalo snagu za geotermalnu elektranu od 15 do 20 MW električne energije. Vrijednost izgradnje jednog bušotinskog para do dubine 3800 metara je oko 20 milijuna eura. Izgradnja geotermalne elektrane snage 15 do 20 MW stoji oko 45.000.000 eura.

ENERGANA OD 20 MW

Autor: Marija Lešić Omerović/Glas Slavonije

Skip to content