Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Predmet ovog Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš je izrada istražne bušotine Babina Greda GT-1 (BaGGT-1) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja.

Planirani zahvat nalazi se unutar granica odobrenog Istražnog prostora geotermalne vode „Babina Greda 2“, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na području Općine Babina Greda, na k.č. 1202 i 1220, k.o. Babina Greda.

Planirani naftno-rudarski zahvati obuhvaćaju:

• bušotinski radni prostor za smještaj bušaćeg postrojenja i jame (lagune) za prihvat pridobivene geotermalne vode tijekom proizvodnog ispitivanja bušotine,
• izradu bušotine Babina Greda GT-1.

U slučaju pozitivnog ishoda bušotine Babina Greda GT-1, bušotina će se proizvodno opremiti, a bušotinski radni prostor svesti na optimalnu veličinu za pridobivanje geotermalne vode, sukladno provjerenom naftno-rudarskom Projektu izrade istražne bušotine geotermalne vode Babina Greda GT-1.

Elaborat

Skip to content