Osnovne informacije

Osnovne informacije

Kod projekta: KK.10.1.3.05.004
Naziv projekta: Izrada projektno tehničke dokumentacije za projekt “Istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala Vukovarsko-srijemske županije”
Kod poziva: KK.10.1.3.05
Naziv poziva: 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi KK.10.1.3.05 – inačica 6 „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
Naziv specifičnog cilja: Podrška informiranju javnosti i podizanja kvaliteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu

Naziv prijavitelja: Vukovarsko-srijemska županija
OIB: 7472410709
Adresa: Županijska 9, 32000 Vukovar
Telefon: +385 32 454 201
Telefax: +385 32 454 201
E pošta: damir.dekanic@vusz.hr
web: www.vusz.hr

Naziv partnera: Općina Babina Greda
OIB: 45800936748
Adresa: Kralja Tomislava 2, 32276 Babina Greda
Telefon: +385 32 854 400
Telefax: +385 32 854 610
E pošta: opcinababinagreda@gmail.com
web: www.babinagreda.hr

 

 

Ukupna vrijednost projekta (HRK):

  HRK
Ukupni troškovi 2.130.000.00
Ukupni prihvatljivi troškovi 2.130.000.00
EU sufinanciranje 1.810.500.00
Intenzitet potpore 85%
Sredstva Vukovarsko-srijemske županije 285.000.00
Sredstva Općine Babina Greda 34.500.00

Skip to content