Suglasnost na Idejni projekt za izradu istražne bušotine geotermalne vode Babina greda

Suglasnost na Idejni projekt za izradu istražne bušotine geotermalne vode Babina greda

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike povodom zahtjeva investitora GEOTERMALNI IZVORI d.o.o dalo je suglasnost na Idejni projekt za izradu istražne bušotine geotermalne vode Babina Greda GT-1 (BaGGT-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja na istražnom prostoru “Babina Greda 2”, koji je izradilo trgovačko društvo Fica Eco d.o.o. iz Ivanić Grada u svibnju 2020. godine, a koje služi kao stručna podloga za izradu Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i stručna podloga za izradu dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole.

Suglasnost na Idejni projekt za izradu istražne bušotine geotermalne vode Babina Greda

Idejni projekt za izradu istražne bušotine geotermalne vode Babina Greda GT-1

Skip to content