Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: Istražna bušotina geotermalne vode Babina Greda

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: Istražna bušotina geotermalne vode Babina Greda

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, izdalo je Lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru, namijenjen eksploataciji mineralnih sirovina, skupina neodređena:

Istražna bušotina geotermalne vode Babina Greda GT-1 s bušotinskim radnim prostorom u istražnom prostoru geotermalne vode „Babina Greda 2”

na k.č.br. 1220 i 1202 u k.o. Babina Greda, na području Općine Babina Greda u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Lokacijska dozvola

Skip to content