NAZIV PROJEKTA: Izrada tehničko-projektne dokumentacije za projekt “Istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala na području Vukovarsko-srijemske županije”

Više o projektu

Osnovne informacije

Osnovne informacije

Kod projekta: KK.10.1.3.05.004 Naziv projekta: Izrada projektno tehničke dokumentacije za projekt “Istraživanje i eksploatacija geotermalnog...

...
Sažetak, svrha, opravdanost i održivost rezultata

Sažetak, svrha, opravdanost i održivost rezultata

Sažetak projekta Provedba ovog projekta ima za cilj staviti indicirani geotermalni potencijal u funkciju gospodarskog razvoja općine i županije. U...

...
Metodologija uspostave projektnog tima

Metodologija uspostave projektnog tima

Metodologija uspostave projektnog timaPrijedlog organizacijske strukture: definiranje uloga i odnosa korisnika (prijavitelja, partnera i...

...

Izvori financiranja u kunama

0
Vrijednost projekta
0
EU sufinanciranje
0
Vukovarsko-srijemska županija
0
Općina Babina Greda

Sažetak proračuna

Izrada projektno – tehničke dokumentacije za projekt “Istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala na području Vukovarsko-srijemske županije”

Ukupni prihvatljivi troškovi: 2 130 000 kuna
0%
EU sufinanciranje
0%
Vukovarsko-srijemska županija i Općina Babina Greda
0%

Sažetak projekta

Cilj

Provedba ovog projekta ima za cilj staviti indicirani geotermalni potencijal u funkciju gospodarskog razvoja općine i županije

Svrha i opravdanost projekta

Svrha projekta je održivi gospodarski razvoj i podizanje životnog standarda stanovništva općine i županije. Opravdanost projekta se očituje kroz dvije činjenice: postojanje prirodnog bogatstva koje se ne koristi i kvaliteta životnog standarda na području općine i županije koji u mnogome zaostaje za prosjekom Republike Hrvatske (pogotovo za prosjekom EU)

Održivost rezultata nakon završetka projekta

Kada se provedu istražni radovi i izgrade (duboke) bušotine, eksploatacija geotermalne vode traje desetljećima bez značajnijih ulaganja, pogotovo jer se radi o arteškom izvoru (voda pod pritiskom sama izlazi na površinu, ne trebaju crpke). Kako se radi o zatvorenom ciklusu (ohlađena voda se vraća u ležište na ponovno zagrijavanje, ne ispušta se na površini čime se ne smanjuje količina vode u ležištu), toplinska energija će, putem geotermalne vode kao medija, dolaziti na površinu i osiguravati svoje iskorištavanje sve dok se ležište tj. stijene na dubini i do 4.000 metara ne ohlade (za što je vremenski rok prilično dalek tj. nema ga)