Analiza i interpretacija podataka snimljenih 2D seizmičkih profila iz geoloških informacija iz okolnih bušotina te na temelju rezultata interpretacija lociranje istražne bušotine u istražnom prostoru “Babina Greda 2”

Analiza i interpretacija podataka snimljenih 2D seizmičkih profila iz geoloških informacija iz okolnih bušotina te na temelju rezultata interpretacija lociranje istražne bušotine u istražnom prostoru “Babina Greda 2”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, nakon provedenog javnog nadmetanja donijelo je Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Babina Greda 2“ trgovačkom društvu Geotermalni izvori d.o.o. iz Babine Grede.

Prema točki IX Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda investitor se obvezuje u prvoj godini analizirati i interpretirati podatke snimljenih 2D seizmičkih profila i na temelju rezultata locirati istražnu bušotinu.

Nakon analize i interpretacije podataka snimljenih 2D seizmičkih profila i geoloških informacija iz okolnih bušotina  (Autor: Mr. sc. Slobodan Kolbah, ekspert regionalne geologije i geologije ležišta nafte, plina i geotermalne vode) locirana je u istražnom prostoru „Babina Greda 2“ istražna bušotina Babina Greda- 1Jug (BaG-1J) i izrađena geološka osnova za odabranu mikro lokaciju kao temeljni dokument potreban za izradu Idejnog rudarskog projekta za izradu istražne bušotine, a koji je stručna podloga za izradu Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja naftno-rudarskog zahvata izrade istražne bušotine i izgradnje bušotinskog radnog prostora za smještaj bušaćeg postrojenja na okoliš i za ishođenje lokacijske dozvole pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Ova geološka osnova svojevrstan je kontinuitet definiranja geotermalnog potencijala na prostoru općine Babina Greda, te se njome nadovezujemo na rezultate prethodne
Studije (Kolbah, Škrlec; 2018.) izrađene za potrebe tvrtke Geotermalni izvori d.o.o. Babina Greda.

Analiza i interpretacija podataka snimljenih 2D seizmičkih profila iz geoloških informacija iz okolnih bušotina te na temelju rezultata interpretacija lociranje istražne bušotine u istražnom prostoru "Babina Greda 2"

Analiza i interpretacija podataka snimljenih 2D seizmičkih profila iz geoloških informacija iz okolnih bušotina te na temelju rezultata interpretacija lociranje istražne bušotine u istražnom prostoru "Babina Greda 2"

Skip to content